Klimasats-prosjekt

Nullutslippssone i Bergen – utredning

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bergen kommune har utredet muligheten for nullutslippssoner i deler av Bergen sentrum. En nullutslippsone defineres som et geografisk avgrenset område uten lokale utslipp.

Det finnes mange lavutslippssoner, men ingen nullutslippssoner i Norge eller noen andre steder i verden.

Resultater

Utredningen viser at det er utfordrende å gjennomføre større nullutslippssoner med dagens regelverk, og at virkemidlene avhenger av hvordan sonene defineres. Noen virkemidler kommunen kan bruke i dag for å etablere nullutslippssoner er:

  • miljøbomring,
  • lavutslippssone med høye gebyrer, eller
  • innkjøring forbudt med unntak for elbil.

Utredningen anbefaler kommunen å se om vegtrafikkloven §7 kan brukes til å etablere nullutslippssoner, da den kan gi fullmakt til å forby bestemte grupper av kjøretøy.

Relevante lenker