Klimasats-prosjekt

Ny ungdomsskole i Lillestrøm med klimaambisjon

Fylke: Akershus
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jun 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Skedsmo kommune skal bygge en ny ungdomsskole og ønsker å utrede klimavennlige materialvalg, energiløsninger og tiltak på byggeplassen. 

Resultater

Innholdet og omfanget av forprosjektet har økt underveis, og målet om å halvere klimagassutslipp fra materialer og byggeplass sammenliknet med et referansebygg er opprettholdt.

I 2019 fikk kommunen Klimasats-støtte til merkostnader ved bygging av skolen, og vil iverksette løsningene beskrevet i sluttrapporten til forprosjektet.

Relevante lenker