Klimasats-prosjekt

Ny ungdomsskole i Lillestrøm med klimaambisjon

Prosjektnavn: Ny ungdomsskole i Lillestrøm med klimaambisjon
Fylke: Viken (N)
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Skedsmo kommune skal bygge en ny ungdomsskole og ønsker å utrede klimavennlige materialvalg, energiløsninger og tiltak på byggeplassen.

Resultater

Innholdet og omfanget av forprosjektet har økt underveis, og målet om å halvere klimagassutslipp fra materialer og byggeplass sammenliknet med et referansebygg er opprettholdt.

I 2019 fikk kommunen Klimasats-støtte til merkostnader ved bygging av skolen, og vil iverksette løsningene beskrevet i sluttrapporten til forprosjektet.

Relevante lenker