Klimasats-prosjekt

Nye Vikhammer ungdomsskole

Fylke: Trøndelag
Søker: NYE UNGDOMSSKOLE VIKHAMMER
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kommunen har fått utredet konseptutredning for energi- og klimaløsninger for bygget, miljøoppfølgingsplan og klimagassregnskap for nye Vikhammer skole.

Klimagassregnskapet viser at totale klimagassutslipp for materialer og byggeplass er 12 % lavere enn referansebygget og i optimert bygg er reduksjonen 35%. Hvis kommunen installerer solceller på taket vil det bli en økning av klimagassutslipp på 18 % i første scenario og en reduksjon på 4 % i optimert bygg.