Klimasats-prosjekt

Nye Stokmarknes ungdomsskole

Fylke: Nordland
Søker: HADSEL KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: