Klimasats-prosjekt

Nye Tøyenbadet – utvidet bruk av tre

Fylke: Oslo
Søker: KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune har utredet muligheten for bruk av tre som byggemateriale i det nye Tøyenbadet.

Kommunen fikk i 2020 støtte til merkostnader ved bruk av en stor andel tre i det nye Tøyenbadet, blant annet i tak, søyler og fasader (se lenke under).

Relevante lenker