Klimasats-prosjekt

Nytt Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Fylke: Trøndelag
Søker: RØROS KOMMUNE
Tilskudd: 1 775 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jun 2021
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Røros kommune har brukt mye massivtre i det nye Øverhagaen Bo- Helse- og Velferdssenter. Bygget skal også tilfredsstille passivhusstandard.

Reduserte utslippene med 36 prosent

Den dokumenterte klimagassreduksjonen i bygget er på 36 prosent sammenlignet med et referansebygg. Utstrakt bruk av massivtre er den største bidragsyteren til kuttene i klimagassutslipp. Se flere detaljer i klimagassregnskapet som kan lastes ned under. 

For både referansebygg og prosjektert bygg er betong- og stålprodukter de største kildene til klimagassutslipp. Betong har flere gode egenskaper som kan være nødvendig i et prosjekt. Derfor bør betong og stål med lavest mulig dokumentert klimagassutslipp anvendes der det er mulig.

Relevante lenker