Klimasats-prosjekt

Okstad skole

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM EIENDOM
Tilskudd: 525 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim Eiendom har utvidet Okstad skole og rehabilitert det eksisterende bygget. Nybygget er i massivtre, og det er brukt lavkarbonbetong klasse B. Byggeplassen har vært tilnærmet fossilfri, hovedsaklig med biodiesel, men også med noen elektriske maskiner.

Trondheim kommune har fått Klimasats-støtte til flere fossil- og utslippsfrie løsninger på bygge- og anleggsplasser (se lenke under).

Erfaringer med massivtre og fossilfri byggeplass

Det ferdig bygget har redusert klimagassutslippene med 23% sammenlignet med et referansebygg. Hovedsakelig fordi det er benyttet klimavennlige materialer, blant annet er bæresystemet i massivtre og ikke stål og betong.

Målet var å få til en utslippsfri byggeplass. For tyngre anleggsutsyr var det vanskelig å finne tilbydere som kunne levere elektriske gravemaskiner og hjullastere. Ved å skifte dieselfilter ble det ble brukt biodiesel på disse.

Ikke all persontransport til byggeplassen var fossilfri, men registrering i kjørelister førte til økt bruk av kollektivtransport og elbil enn det som ellers ville vært tilfelle.

Relevante lenker