Klimasats-prosjekt

Økt klimafokus i områdereguleringsplan for Ås

Fylke: Akershus
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: