Klimasats-prosjekt

Økt klimafokus i områdereguleringsplan for Ås

Prosjektnavn: Økt klimafokus i områdereguleringsplan for Ås
Fylke: Viken (N)
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging