Klimasats-prosjekt

Økt kollektivbruk og fremkommelighet

Fylke: Finnmark
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 475 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Finnmark fylkeskommune skulle lage en kampanje for å flere til å kjøre båt og ikke bil mellom Alta og Hammerfest. Dessverre ble prosjektet avlyst.