Klimasats-prosjekt

Økt kollektivbruk og fremkommelighet

Prosjektnavn: Økt kollektivbruk og fremkommelighet
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 475 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Reisevaner

Finnmark fylkeskommune skulle lage en kampanje for å flere til å kjøre båt og ikke bil mellom Alta og Hammerfest. Dessverre ble prosjektet avlyst.