Klimasats-prosjekt

Ombruk materialer

Prosjektnavn: Ombruk materialer
Fylke: Oslo (N)
Søker: BYMILJØETATEN
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi

Oslo kommune har kartlagt muligheten for å gjenbruke mer materialer og interiør i kommunens virksomheter. Kommunen har også sett på mulige virkemidler, og fått laget en rapport med forslag til tiltak for å øke andelen ombruk. Rapporten kan lastes ned under.

Nyttig med erfaringsdeling

Kartleggingen har bidratt til å etablere kontakt på tvers av virksomheter i kommunen, og har gitt svært nyttige erfaringsutvekslinger.

Ombruk av møbler og inventar har vært praktisert en stund i kommunen, men ombruk av byggevarer er nytt. Kommunen vil bruke rapporten videre i arbeidet med å gjenbruke mer.