Klimasats-prosjekt

Ombygging Skudenes BBH

Prosjektnavn: Ombygging Skudenes BBH
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt