Klimasats-prosjekt

Ombygging Skudenes BBH

Fylke: Rogaland
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Feb 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: