Klimasats-prosjekt

Omlegging til eltransport

Fylke: Nordland (N)
Søker: EVENES KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Jan 0001
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: