Klimasats-prosjekt

Omlegging til eltransport

Prosjektnavn: Omlegging til eltransport
Fylke: Nordland (N)
Søker: EVENES KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler