Klimasats-prosjekt

Omlegging til klimavennlig mat i Frogn kommune

Fylke: Akershus
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Forprosjekt, Mat
Søknad:
Tilsagn:

Frogn kommune skulle få fart på arbeidet med å legge om til mer klimavennlig mat. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker