Klimasats-prosjekt

Områdeplan for Stasjonsområdet og Hitterelva

Prosjektnavn: Områdeplan for Stasjonsområdet og Hitterelva
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: RØROS KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging