Klimasats-prosjekt

Områdeplan for Stasjonsområdet og Hitterelva

Fylke: Trøndelag
Søker: RØROS KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn: