Klimasats-prosjekt

Omsorgsboliger i massivtre og fossilfri byggeplass

Prosjektnavn: Omsorgsboliger i massivtre og fossilfri byggeplass
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 180 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass

Horten kommune har bygget nye klimavennlige omsorgsboliger med åtte leiligheter og personalbase.

Etter tildelingen av Klimasats-midler, inngikk kommunen et samarbeid med DFØ om å  bruke deres kriterieveiviser for bærekraftige anskaffelser.

Massivtre og fossilfri byggeplass

  • Bygget inneholder et betydelig volum av massivtre, og alle yttervegger består av massivtreelementer. I tillegg er også innvendig trapp og heissjakt levert i massivtre.
  • Det er brukt lavkarbonbetong.
  • Byggeplassen har vært fossilfri. Det er brukt biodiesel på anleggsmaskiner, og byggtørk har vært elektrisk.
  • Klimagassregnskapet viser en klimagassreduksjon på 33,5 prosent sammenlignet med et referansebygg. Kun for materialer er reduksjonen på omlag 60 prosent.
Relevante lenker