Klimasats-prosjekt

Oppstramming og oppmjuking for eit grønare Sjøholt

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ØRSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Mar 2020
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ørskog kommune ønsker en klimavennlig utvikling av Sjøholt sentrum og har kartlagt muligheten for fortetting, grønn mobilitet og lokalisering av nye bolig- og næringsområder.

Kommunen fikk også Klimasats-støtte til å gjøre tiltak for å øke andelen gående og syklende (se lenke under).

Relevante lenker