Klimasats-prosjekt

Optimal styring for klimavennlige transportmidler

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE, BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2020
Type tiltak: IKT/teknologi, Sykkel, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune ønsket å finne ut om det var mulig å endre fokuset fra god avvikling for biltrafikk til at avviklingen styres av klima- og miljøfaktorer. Kommunen ville også finne ut om man kan styre de prioriterte trafikkgruppene som syklister og kollektivtrafikk på en klimavennlig måte.

Syklistdetektorer i lyskryss

Målet med prosjektet var å teste ut nye teknologiske løsninger for å identifisere syklister og prioritere dem i lyskryss, uten at det går på bekostning av kollektivtrafikken. Det kan for eksempel bli raskere grønt lys for syklister, eller at det er grønt lys lenger.

Det ble montert dedikerte kameradetektorer i utvalgte lyskryss i Toftes gate på Grünerløkka i Oslo. Kameradetektorene registrerer hastighet og retning på syklister inn mot signalanlegget i sanntid. Detektorene varsler deretter signalanlegget om at en syklist er på vei og systemet beregner reisetiden frem til stopplinjen.

Resultater

Det var store forskjeller i sykkelhastighet for de ulike syklistene, og det er vanskelig å sammenligne gjennomsnittsresultatene. Evalueringen viste også at økt prioritering av syklister i lyskryss ikke forsinker bussene.

Flere av deltakerne kommenterte at de ofte opplevde «grønn bølge» den tredje registreringsdagen. Dette kan tyde på at prioriteringen fungerte som tenkt, men at det er andre forhold som har påvirket resultatene.

Selv om resulatene ikke viser noe entydig effekt av tiltaket, kan det allikevel være at sykkeldeteksjonen fungerer godt så lenge prioriteringen er høy nok. Det vurderes som at tiltaket kan fungere godt i enkeltkryss eller spesielle områder hvor syklister i dag ikke blir prioritert. For mer informasjon, se evalueringsrapporten under.