Klimasats-prosjekt

Organisering av klimaarbeidet i ny kommune

Prosjektnavn: Organisering av klimaarbeidet i ny kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: EIDSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse