Klimasats-prosjekt

Organisering av klimaarbeidet i ny kommune

Fylke: Østfold
Søker: EIDSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 2020
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn: