Klimasats-prosjekt

Overgang fra fossile biler til elbiler

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER BYGGDRIFT KF
Tilskudd: 615 215
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: