Klimasats-prosjekt

Overgang fra fossile biler til elbiler

Prosjektnavn: Overgang fra fossile biler til elbiler
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER BYGGDRIFT KF
Tilskudd: 615 215
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler, Maskiner og kjøretøy