Klimasats-prosjekt

Overgang til elvarebiler og elminibusser

Prosjektnavn: Overgang til elvarebiler og elminibusser
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy