Klimasats-prosjekt

Overgang til elvarebiler og elminibusser

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2018 - Aug 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: