Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn og klimavennlige menyer

Fylke: Oslo
Søker: BYMILJØETATEN
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 2020
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: