Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn og klimavennlige menyer

Prosjektnavn: Reduksjon av matsvinn og klimavennlige menyer
Fylke: Oslo (N)
Søker: BYMILJØETATEN
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Mat