Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn i Sandefjord kommune

Prosjektnavn: Redusert matsvinn i Sandefjord kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Mat