Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn i Sandefjord kommune

Fylke: Vestfold
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: