Klimasats-prosjekt

Reis smart i Levanger

Prosjektnavn: Reis smart i Levanger
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: LEVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Reisevaner