Klimasats-prosjekt

Reis smart i Levanger

Fylke: Trøndelag
Søker: LEVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: