Klimasats-prosjekt

Reis smart i Levanger

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: LEVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 0001
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: