Klimasats-prosjekt

Restevenn – en kampanje for å redusere matsvinn

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Jan 2019
Type tiltak: Mat, Nettverk
Søknad:
Tilsagn: