Klimasats-prosjekt

Salten klimanettverk

Fylke: Nordland
Søker: FAUSKE KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: