Klimasats-prosjekt

Samkjøringskampanje for Bergen

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 098 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: