Klimasats-prosjekt

Samkjøringskampanje for Bergen

Prosjektnavn: Samkjøringskampanje for Bergen
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 098 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Reisevaner