Klimasats-prosjekt

Samlastsenter – klimavennlig varetransport

Prosjektnavn: Samlastsenter – klimavennlig varetransport
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE, BYMILJØETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Transportplanlegging