Klimasats-prosjekt

Samlastsenter – klimavennlig varetransport

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE, BYMILJØETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: