Klimasats-prosjekt

Sande formålsbygg

Fylke: Vestfold
Søker: SANDE KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2022
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sentrumsskolene i Sande er under bygging og vil stå ferdig sommeren 2023.

Prosjektet har hatt fokus på miljø og gjort viktige tiltak på transport, materialer, energi og økologi. De samlede livsløpsberegningene viser at prosjektet oppnår en utslippsreduksjon på 33 prosent.

Tiltak for gående, syklende og for kollektivtrafikk har laget et best mulig utgangspunkt for tilreisende elever og ansatte.

I tillegg til omsøkte tiltak er det underveis gjort en BREEAM Very Good sertifisering av bygget. Dette bidrar ytterligere til sikker adkomst, robuste materialer og miljømerkede produkter.