Klimasats-prosjekt

Sikker sykkelparkering ved bilpoolknutepunkt

Fylke: Viken (N)
Søker: BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 0001
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn: