Klimasats-prosjekt

Sikksakkveien som alternativ reisevei

Fylke: Finnmark
Søker: HAMMERFEST KOMMUNE
Tilskudd: 235 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: