Klimasats-prosjekt

Sikksakkveien som alternativ reisevei

Prosjektnavn: Sikksakkveien som alternativ reisevei
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: HAMMERFEST KOMMUNE
Tilskudd: 235 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Reisevaner