Klimasats-prosjekt

SmartBike Innbyggere – elsykkel låneordning

Prosjektnavn: SmartBike Innbyggere – elsykkel låneordning
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel

Bærum kommune skal kjøpe ti elsykler for utlån til innbyggere som alternativ til bil.

Relevante lenker