Klimasats-prosjekt

SmartBike Innbyggere – elsykkel låneordning

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2020
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:

Bærum kommune skal kjøpe ti elsykler for utlån til innbyggere som alternativ til bil.

Relevante lenker