Klimasats-prosjekt

Smolt- og oppdrettsanlegg som klimatiltak

Prosjektnavn: Smolt- og oppdrettsanlegg som klimatiltak
Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt