Klimasats-prosjekt

Smolt- og oppdrettsanlegg som klimatiltak

Fylke: Østfold
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: