Klimasats-prosjekt

Snarveisprosjekt og 10-minuttersbyen

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2019
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: