Klimasats-prosjekt

Støtte til ladepunkt for tjenestebiler

Prosjektnavn: Støtte til ladepunkt for tjenestebiler
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 811 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Bymiljøetaten i Bergen kommune søkte om støtte til anskaffelse av 122 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. 

Resultater

Bergen kommune har gjennom prosjektet etablert 132 nye ladepunkter til 14 ulike enheter fordelt på over 40 lokasjoner. Kommunen forteller at det har vært mulig å etablere flere ladepunkter enn omsøkt, fordi kostnaden på enkelte ladepunkter ble lavere enn først anntatt. 

Kommunen hadde i august 2020 anskaffet 489 elektriske biler. Dette tilsvarer en andel på 54 % av kommunens bilpark. 

Innen 2025 har kommunen som målsetning at all tjenestekjøring skal foregå fossilfritt.

Relevante lenker