Klimasats-prosjekt

Sykkel i sentrum

Fylke: Agder (N)
Søker: GRIMSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 0001
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn: