Klimasats-prosjekt

Sykkel i sentrum

Fylke: Agder
Søker: GRIMSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 1900
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn: