Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell i Gjøvik

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 564 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2023
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gjøvik kommune skulle bygge et sykkelhotell ved Gjøvik skysstasjon for å gi pendlere og andre reisende trygge og tørre sykler.

Bokser i stedet for hotell

Kommunen hadde planer om å bygge sykkelhotellet i massivtre. På grunn av mangel på areal, har de kjøpt inn fire sykkelbokser i sted. Sykkelboksene krever mindre areal, og er billigere å kjøpe og drifte.

Planen var tilsammen 40 plasser ved stasjonen. Dette ble redusert til 22 plasser ved skysstasjonen, og de resterende 18 har blitt plassert ved andre knutepunkter i sentrum.

Planen videre

Effekten av tilaket skal evalueres etter sykkelsesongen 2022. Dersom tilbudet er ettertraktet, vil kommunen se på muligheten for å utvide tilbudet med flere bokser og lokaliteter.