Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell Nittedal stasjon

Fylke: Akershus
Søker: NITTEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2021
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nittedal kommune har bygget et sykkelhotell ved Nittedal togstasjon. Sykkelhotell kan være et godt klimatiltak, for eksempel når de plasseres ved kollektivknutepunkt. Kommunen legger da til rette for at sykkel trygt kan kombineres med kollektivtrafikk, noe som kan erstatte lengre bilturer. 

Gode erfaringer med sykkelhotellet

Sykkelhotellet har blitt et etterspurt og trygt alternativ til bilen. Det er ti rom i hotellet, hvor det i tilegg til sykkel er plass til sykkelhjelm og klær.

Kommunen opplever at sykkelhotellet er enkelt i bruk og drift, og har ikke mottatt noen henvendelser om begrenset funksjonalitet. Bestilling, låsing og betaling skjer via en egen app. Bruken av sykkelparkeringen har kommunen oversikt over på en egen internettside.

Videre utvikling av kollektivknutepunktet

Tiltaket har forsterket den gode dialogen mellom kommunen og Bane NOR om videre utvikling av området. Sykkelhotellet har også gitt kommunen verdifull erfaring med sykkelparkering ved kollektivknutepunkter. Covid-19 har bidratt til endring i arbeidsvaner og jobbreiser, og effekten av det vil først bli synlig fremover.

Relevante lenker