Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell ved Langhus og Kråkstad stasjon

Prosjektnavn: Sykkelhotell ved Langhus og Kråkstad stasjon
Fylke: Viken (N)
Søker: SKI KOMMUNE
Tilskudd: 1 650 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel