Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell ved Langhus og Kråkstad stasjon

Fylke: Akershus
Søker: SKI KOMMUNE
Tilskudd: 1 650 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn: