Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell ved Lørenskog jernbanestasjon

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE AVD PROSJEKT
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2021
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

I samarbeid med Bane NOR er det planlagt og oppført et sykkelhotell ved Lørenskog jernbanestasjon. Sykkelhotellet på Lørenskog stasjon har plass til 72 sykler og fire lasteykler. Sykkelhotellet har adgangskontroll på dører som tilknyttes Bane NORs app-løsning for sykkelparkering på stasjoner.