Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell ved Lørenskog jernbanestasjon

Prosjektnavn: Sykkelhotell ved Lørenskog jernbanestasjon
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE AVD PROSJEKT
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel

I samarbeid med Bane NOR er det planlagt og oppført et sykkelhotell ved Lørenskog jernbanestasjon. Sykkelhotellet på Lørenskog stasjon har plass til 72 sykler og fire lasteykler. Sykkelhotellet har adgangskontroll på dører som tilknyttes Bane NORs app-løsning for sykkelparkering på stasjoner.