Klimasats-prosjekt

Sykkelhuset i Hurdal

Prosjektnavn: Sykkelhuset i Hurdal
Fylke: Viken (N)
Søker: HURDAL KOMMUNE
Tilskudd: 495 600
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel