Klimasats-prosjekt

Sykkelhuset i Hurdal

Fylke: Akershus
Søker: HURDAL KOMMUNE
Tilskudd: 495 600
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn: