Klimasats-prosjekt

Sykkelparkering ved knutepunkt

Prosjektnavn: Sykkelparkering ved knutepunkt
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel