Klimasats-prosjekt

Sykkelparkering ved knutepunkt

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: