Klimasats-prosjekt

Sykkelparkering ved helse- og beredskapshuset og rådhuset

Fylke: Trøndelag
Søker: STEINKJER KOMMUNE
Tilskudd: 60 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Feb 2019
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: