Klimasats-prosjekt

Sykkelparkering ved helse- og beredskapshuset og rådhuset

Prosjektnavn: Sykkelparkering ved helse- og beredskapshuset og rådhuset
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: STEINKJER KOMMUNE
Tilskudd: 60 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel