Klimasats-prosjekt

Sykkelparkeringer i Vikevåg, Askje og Sokn

Fylke: Rogaland
Søker: RENNESØY KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2020
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:

Kommunen har høy andel av arbeidspendlere ut av kommunen og har fått støtte til å anlegge tre sykkelparkeringer ved kollektivknutepunkter.