Klimasats-prosjekt

Sykkelparkeringer i Vikevåg, Askje og Sokn

Prosjektnavn: Sykkelparkeringer i Vikevåg, Askje og Sokn
Fylke: Rogaland (N)
Søker: RENNESØY KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel

Kommunen har høy andel av arbeidspendlere ut av kommunen og har fått støtte til å anlegge tre sykkelparkeringer ved kollektivknutepunkter.