Klimasats-prosjekt

Test av større fossilfrie kjøretøy og maskiner

Fylke: Østfold
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 5 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2021
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Viken fylkeskommune startet i 2017 et prosjekt sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune for testing av fossilfrie maskiner og kjøretøy.

Prosjektet gir kommuner og fylkeskommuner anledning til å prøve ut fossil- og utslippsfrie maskiner og kjøretøy helt gratis. På den måten får ansatte en mulighet til å teste og vurdere om maskinene duger før de går til innkjøp av tilsvarende utstyr.

Utvidelse av prosjektet

Prosjektet er videreført og utvidet til å inkludere større kjøretøy som gravemaskiner, hjullastere, traktorer og lastebiler. I tillegg vil videregående skoler med naturbrukslinjer også få mulighet til å låne utstyr og maskiner. 

Dialog med brukere og leverandører

Gjennom prosjektet har fylkeskommunene hatt løpende dialog med markedet. Blant annet om hvilke fossilfrie løsninger som er tilgjengelig, og hvilke som kommer. Leverandørene har også fått innsikt i behovene kommuner og andre aktører har.

På prosjektets hjemmeside er en oversikt over alle fossilfrie maskiner som finnes på verdensmarkedet, og de som er tilgjengelig gjennom prosjektet. Se lenke under.

Formidling og kunnskapsheving

I løpet av prosjektet har det blitt holdt møter, foredrag, seminarer og andre eventer for å formidle kunnskap om hva som er tilgjengelig på markedet. Prosjektet har dermed bidratt til å øke kunnskapen om fossilfrie maskiner, både hos kommuner og andre offentlige aktører i Norge og naboland.

Relevante lenker