Klimasats-prosjekt

Ti ladepunkt for elbil i Verdal kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: VERDAL KOMMUNE
Tilskudd: 170 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: