Klimasats-prosjekt

Trøndersk Klimamesterskap

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 662 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Feb 2019
Type tiltak: Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: