Klimasats-prosjekt

Trondheim Torg: fossilfri anleggsplass i midtbyen

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 2 090 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har på Trondheim Torg gjennomført sitt første fossilfrie anleggsarbeid. Kommunen har i 2020 fått Klimasats-støtte til å ta det et steg videre, og skal ha en utslippsfri anleggsplass på Marinen, se lenke under.

Resultater

Det ble satt krav til, og gjennomført:

  • fossilfri byggeplass,
  • fossilfri transport til og fra byggeplass av betong og masser, og
  • ansatte syklet, tok kollektivtransport eller samkjørte i elbil til og fra byggeplassen.

I tillegg ble det brukt fjernvarme til oppvarming, snøsmelting og teletining, elektrisk mini-hjullaster, lavkarbonbetong og LCD-analyse av materialer.

Erfaringer

Kommunen har fått flere viktige erfaringer fra prosjektet:

  • Tidlig dialog med netteier er veldig viktig for å få på plass infrastruktur for strøm og fjernvarme.
  • Et umodent marked (i 2018) gjorde det krevende å få tilgang til utslippsfrie maskiner.
  • Redusert støy og støv fra utslippsfrie maskiner er veldig positivt, særlig i bykjernen.
  • Krav om klimavennlig transport av ansatte var utelukkende positivt.
  • Det var utfordrende å kreve fossilfri langtransport, blant annet pga. ulike nasjonale regler og tilgang på fossilfritt drivstoff.

Erfaringene fra entreprenøren legger vekt på at byggherren, her Trondheim kommune, må legge til rette for strøm og fjernvarme for at fossil- eller utslippsfritt prosjekt skal kunne gjennomføres. Byggherren må også være tydelig på kravene for fossilfri byggeplass.

Etter rehabiliteringen av Trondheim Torg har entreprenøren gått til anskaffelse av to elektriske gravemaskiner, se lenke under.

Relevante lenker