Klimasats-prosjekt

Trygg sykkelparkering på Sørumsand

Prosjektnavn: Trygg sykkelparkering på Sørumsand
Fylke: Viken (N)
Søker: SØRUM KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel

Lillestrøm kommune har i samarbeid med SWECO utarbeidet en rapport for trygg sykkelparkering på Sørumsand.

Utredningen har sett på behov, dimensjonering og plassering av et sykkelhotell samt vurdert kostnader og klimaeffekt. Det er også sett på muligheten for solceller som en del av konstruksjonen.