Klimasats-prosjekt

Trygg sykkelparkering på Sørumsand

Fylke: Akershus
Søker: SØRUM KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2020
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lillestrøm kommune har i samarbeid med SWECO utarbeidet en rapport for trygg sykkelparkering på Sørumsand.

Utredningen har sett på behov, dimensjonering og plassering av et sykkelhotell samt vurdert kostnader og klimaeffekt. Det er også sett på muligheten for solceller som en del av konstruksjonen.