Klimasats-prosjekt

Tryggleik for hydrogen i hamn

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Aug 2019
Type tiltak: Hydrogen, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: