Klimasats-prosjekt

Tryggleik for hydrogen i hamn

Prosjektnavn: Tryggleik for hydrogen i hamn
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Hydrogen, Sjøtransport