Klimasats-prosjekt

Utbedring av lagerområde på Himstadjordet

Fylke: Oslo
Søker: BYMILJØETATEN
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: