Klimasats-prosjekt

Utbedring av lagerområde på Himstadjordet

Prosjektnavn: Utbedring av lagerområde på Himstadjordet
Fylke: Oslo (N)
Søker: BYMILJØETATEN
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Avfall og deponi